Nếu Triều Tiên không thử tên lửa, Thượng đỉnh tiếp theo có thể diễn ra trong vài tháng tới

Loading...

Chuyên gia Mỹ cho rằng, trong suốt cuộc họp báo tại Hà Nội, Tổng thống Trump cho thấy ông tập trung hơn so với thượng đỉnh lần đầu tại Singapore.

https://vnctq.com/wp-content/uploads/2019/03/trump-15515006739491839661576-crop-1551500688072259206856.jpg” title=”Nếu Triều Tiên không thử tên lửa, Thượng đỉnh tiếp theo có thể diễn ra trong vài tháng tới” alt=”Nếu Triều Tiên không thử tên lửa, Thượng đỉnh tiếp theo có thể diễn ra trong vài tháng tới” data-field=”firstphoto” />Nếu Triều Tiên không thử tên lửa, Thượng đỉnh tiếp theo có thể diễn ra trong vài tháng tới

Loading...